Lądowisko w Międzylesiu (warszawska dzielnica Wawer, Aleja Dzieci Polskich 20) zostało w 1991 roku wpisane pod numerem ewidencyjnym do spisu lądowisk prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Lądowisko to przeznaczone jest wyłącznie do lądowań i startów śmigłowców ratowniczych i sanitarnych o dopuszczalnej masie startowej nieprzekraczającej 5700 kg.

Dzięki zainstalowaniu odpowiedniego oświetlenia i oznakowania możliwe jest wykonywanie operacji w dzień i w nocy. Zainstalowany jest nowoczesny i energooszczędny system oświetlenia oraz lampy naprowadzające, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo wykonywanych lądowań. Lądowisko jest utrzymywane także w sezonie zimowym, choć jest jednym z kilku lądowisk sanitarnych w Warszawie.

W imieniu Skarbu Państwa lądowiskiem zarządza Instytut Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka. Teren jest zamknięty dla ruchu innych statków powietrznych, którym nie wolno operować na płycie heliportu nawet wtedy, kiedy jest to technicznie możliwe. W każdym miesiącu heliport służy do wykonania kilkudziesięciu operacji lotniczych, które ratują życie dzieciom.

Twoja ocena

Obecnie nie ma recenzjiBrak komentarzy.

Zostaw komentarz