Odwołany lot

Zdarza się, że z różnych przyczyn loty są dowoływane. Zwykle problemem jest pogoda, ale dla pasażera następstwa są dokładnie takie same, niezależnie od powodu odwołania lotu. Nie oznacza to jednak w żadnym wypadku, że pasażer zostaje pozostawiony sam sobie.

Prawo do informacji

Przewoźnik ma obowiązek pisemnego poinformowania pasażera o odwołaniu lotu oraz przysługujących pasażerowi prawach w tym przypadku.

Prawo do opieki

W zależności od czasu oczekiwania na alternatywny lot, przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi wyżywienie, zakwaterowanie wraz z transportem, dwie rozmowy telefoniczne (lub alternatywnie inne formy kontaktu). Zakwaterowanie przysługuje pasażerowi tylko, jeśli czas oczekiwania na kolejny samolot jest dłuższy i obejmuje przynajmniej jedną noc.

Prawo do odszkodowania

Przewoźnik ma obowiązek wypłacenia pasażerowi odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro w zależności od warunków odwołania lotu oraz odległości do przebycia. Kwoty te są określone jako minimalne w danych warunkach dla przewoźników europejskich, w tym na trasach pozawspólnotowych. Co ważne, odszkodowanie to ma zasadniczo formę gotówkową, jedynie za zgodą pasażera może zostać zamienione na voucher albo usługi.

Prawo do zwrotu należności za bilet

Pasażer odwołanego lotu może zażądać zwrotu całej kwoty należności za bilet odwołanego lotu, a także zapewnienia bezpłatnego przelotu do miejsca, z którego zaczął podróż (wtedy, kiedy jest to celowe). Przewoźnik należność za bilet musi zwrócić w ciągu 7 dni i w formie pieniężnej, choć za zgodą podróżnego możliwa jest zamiana formy na voucher lub usługi.

Alternatywnie pasażer ma prawo do skorzystania z innego planu lotu, o ile jest to możliwe i celowe. Wtedy nie nabywa prawa do bezpłatnego powrotu.

Regulacje te dotyczą tylko przewoźników europejskich, choć obowiązują ich także na innych trasach. Korzystając z usług innych przewoźników, należy we własnym zakresie sprawdzić informacje na temat przysługujących pasażerowi praw.

Twoja ocena

Ocena 3.5 Oceniono 2 razy