Po przylocie

Równie ważne, jak procedury przed wylotem, są te, które mają miejsce po przylocie na lotnisko docelowe. Tu również prowadzona jest kontrola bezpieczeństwa, działa także służba celna, sprawdzane są również bagaże i dokumenty.

Dokumenty

Procedury sprawdzenia dokumentów są najprostsze dla lotów z kraju strefy Schengen. Wówczas okazujemy jedynie dokument poświadczający tożsamość i obywatelstwo. Dokumentem takim jest zarówno dowód osobisty, jak też stary, książeczkowy, paszport. Oczywiście tę samą funkcję może spełniać nowy paszport, jednak będzie on niezbędny tylko w odniesieniu do przylotu do kraju spoza strefy swobodnego przepływu osób. Kontrola dokumentów dla pasażerów ze strefy Schengen jest procedurą opcjonalną.

W strefie non-Schengen książeczkowy paszport będzie dokumentem niewystarczającym, ponieważ na mocy aktualnie obowiązujących przepisów nadal potwierdza on tożsamość i obywatelstwo, ale nie jest już dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy. Oczywiście jeśli nie będziemy posiadali ważnego dokumentu, zostaniemy, po pewnych dodatkowych procedurach, odesłania z powrotem.

Jeśli chodzi o cudzoziemców, którzy chcą w którąkolwiek stronę przekroczyć granicę Polski, wszystkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu ds. Cudzoziemców (http://www.uric.gov.pl/).

Odprawa celna

Po przylocie pasażer ma do wyboru dwie drogi: bez kontroli celnej oraz z taką kontrolą. Pierwszą drogę mogą wybrać pasażerowie, których wartości dewizowe oraz przywożone przedmioty nie przekraczają ustalonego progu, natomiast pisemnemu zgłoszeniu i ocleniu podlega każdy inny przedmiot. Warto tu wspomnieć, że w ramach obowiązujących limitów ilościowych pasażerowi zwolnienie z opłat celnych przysługuje nie częściej niż raz w miesiącu.

Dla wartości dewizowych (walut obcych, a także własnej kraju) próg zgłoszenia wynosi równowartość 10 tysięcy euro. Limity dla towarów zwolnionych z opłaty celnej są różne w zależności od tego, czy są sprowadzane z krajów strefy Schengen czy nie. I tak dla papierosów wynosi odpowiednio 800 i 200 sztuk, dla alkoholi 10 i 1 litr, dla piwa 110litrów i brak ograniczeń, a dla leków brak ograniczeń i ilość na użytek własny. Dokładnych informacji udziela służba celna.

Zgubiony bagaż

Codziennie zdarza się, że czyjś bagaż nie dociera od razu do rąk właściciela. W takiej sytuacji należy bezzwłocznie skontaktować się z biurem odpowiedzialnym za obsługę bagażu. Na niektórych lotniskach obsługę bagażu zapewnia kilka niezależnych firm i wtedy trzeba odszukać tę właściwą dla naszych linii lotniczych. Jeśli mamy problemy z odnalezieniem właściwego miejsca na lotnisku, możemy sprawdzić jego lokalizację na planie lub poprosić o pomoc w punkcie informacyjnym.

Opuszczenie lotniska

Teren terminala należy opuścić tak, aby nie utrudniać przejścia innym pasażerom. W praktyce chodzi o to, żeby pasażerowie przylotów jak najmniej czasu spędzali w terminalu. Oczywiście nie ma tu ograniczeń i jeśli chcemy skorzystać z dobrodziejstwa kawiarni albo sklepów, nie będzie to żadnym problemem.

Twoja ocena

Ocena 2.5 Oceniono 2 razy

Incoming search terms:

  • ile trwa odprawa po przylocie
  • przyloty okcie
  • ile trwa odprawa na lotnisku po przylocie
  • ie trwa odprawa z cypru
  • odprawa po przylocie