Lotnisko Chopina dysponuje parkingami o łącznej liczbie miejsc wynoszącej 3700. Zabronione jest parkowanie przed terminalem, ale dopuszcza się krótkie zatrzymanie, na przykład po to, aby wyjąć lub zapakować bagaż. Na wszystkich drogach dojazdowych wyznaczone zostały specjalne miejsca dla osób niepełnosprawnych, postój tam jest ograniczony czasowo....